OPLEVELSESRIG

OM AT DESIGNE EN HAVE RIG PÅ OPLEVELSER VED AT INDRETTE FLERE FORSKELLIGE HAVERUM MED HVER DERES FUNKTION.

Ved at inddele sin have i flere forskellige mindre haverum, får man mest mulig oplevelse ud af haven og den kan samtidig bruges til mange forskellige formål. Det gør både den store og lille have mere interessant, når den bliver inddelt i mindre afdelinger.

AT TÆNKE HAVEN I RUM – PRÆCIS SOM I ET HUS

Vi planlægger vores huse med særlige rum til børnene, rum til de voksne og rum til at være sammen i. Hvert rum har ofte en bestemt funktion, som netop dette rum er særligt velegnet til. På samme måde kan man tænke sin have. Her kan være en særlig afdeling, hvor vi spiser (sammen), et sted der bruges til afslapning (i fred) og steder, der bruges til leg osv. Ikke så skarpt opdelt, så der kun må spises i spise-rummet, eller at hvert rum kun må bruges til én ting. Men at tage udgangspunkt i en plan omkring havens forskellige rum kan åbne nogle spændende muligheder og betyde, at man ser haven på en ny måde.

For at skabe en spændende have er det desuden en god ide, at den består af rum af forskellig karakter. Det er en god ide at lave en god blanding af intime rum og større rum med åbne kig. Selv den lille have kan inddeles i flere rum. Ikke med store hække eller mure, men for eksempel med mindre hække, et lille træ eller et espalier. Det gør haven langt mere interessant, end hvis den består af ét stort rum, der kan overskues med det samme.

Til at skabe havens rum tænkes der i gulv, vægge og loft. Belægninger og planter som gulv, buske og eksempelvis byggede hegn danner vægge og træernes kroner eller et solsejl danner havens loft. Disse bruges om byggeklodserne, der kan skabe de gode haverum.

Haven skal til enhver tid tænkes som et samlet hele. Dermed ikke sagt, at de forskellige haverum ikke kan have forskellig karakter – tværtimod er det noget, der netop kan skabe dynamik i haven. At man bliver draget ind i næste rum, da det her virker som om, at der gemmer sig en helt ny oplevelse. Men som en samlet helhed skal haven have nogle fællestræk, der binder det hele sammen. Om det så er nogle gennemgående farver, nogle gennemgående stedsegrønne planter eller nogle gennemgående materialer, så skal det til for, at der skabes en følelse af, at haven hænger sammen og ikke bliver rodet at se på og opholde sig i.

Hvert menneske sin stil. Dette gælder inde såvel som ude. I valg af havens stil vil det være oplagt at tage udgangspunkt i husets stil, så hus og have kommer til at hænge sammen. Om det så er den moderne, minimalistiske og stramme haveplan eller den bløde, halvvilde og mere romantiske haveplan, så kan der i alle indarbejdes gode haverum til børn, der stemmer fint overens med stilen.

SOL/SKYGGE OG LÆ ER VIGTIGE I DET GODE UDENDØRS OPHOLDSRUM

Elementer som skygge og læ er helt centrale i forhold til at få skabt et godt udendørs opholdsrum. Særlig små børn skal have mulighed for at komme i skyggen, når de leger. Solsejl, flimrende skygge fra et træ, en pergola – der er masser af smukke muligheder. Desuden giver disse elementer også en fornemmelse af tryghed på legeområdet. På samme måde som vi altid vil stille en bænk op ad en væg eller lignende, så giver det også tryghed omkring eksempelvis sandkassen, at den på den ene eller anden måde er skærmet. Omvendt kan voksne måske godt lide, at der også er steder til ophold i solen. Omend man ikke skal kimse af en god plads i skyggen på en rigtig varm sommerdag…

Findes en vedligeholdelsesfri have, hvor havearbejdet ordnes fra hængekøjen? I så fald er første skridt at droppe græsplænen.

Ud over mulighed for at finde skygge i haven, er læ i haven helt afgørende for et godt udendørs opholdsrum. Læ kan skabes på mange måder, og ved at skabe lækroge får man også naturligt opdelt haven i mindre haverum.

Når man etablerer en lækrog er det vigtigt at vide, hvordan vinden blæser. Når vind rammer en uigennemtrængelig væg vil den nemlig søge opad og udenom, hvilket skaber øget turbulens lige bagved. Så sørg altid for, at et læhegn ikke bliver for tæt – det skal gerne have en åbenhed på ca 30 %. Hermed bremses vinden uden at den skifter retning og skaber turbulens. En bred hæk vil fx give jævnt læ over et større stykke. En anden smuk og mere hurtig etablerbar løsning kan være et stakit med klatreplanter som klematis, slyngrose og kaprifolie voksende opad.


TJEKLISTE FOR DET GODE UDENDØRS OPHOLDSRUM

Jan Gehl er en arkitekt, der har arbejdet meget med det gode byrum og den gode oplevelse udendørs. Om ”livet mellem husene”. Han opstiller her 12 kvalitetskriterier vedrørende det gode byrum, som er en lidt mere teoretisk model for det gode udendørs rum:
 

 • Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger (fx vind/træk, støv, blænding, støj)
 •     Muligheder for at gå (fx plads, adgang for alle, gode overflader)
 •     Muligheder for at stå (fx støttepunkter og facader, der inviterer til ophold)
 •     Muligheder for at sidde (fx gode siddesteder)
 •     Mulighedder for at se (fx uhindrede synslinjer)
 •     Muligheder for at tale og høre (fx lavt støjniveau)
 •     Muligheder for udfoldelse (fx invitation til fysisk aktivitet døgnet og året rundt)
 •     Skala (dimensionering af bygninger og rum i en menneskelig skala)
 •     Muligheder for at nyde positive aspekter ved klimaet (fx sol, skygge, læ)
 •     Æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk (fx design, materialer, planter)
 •     Beskyttelse mod trafik og ulykker (oplevelse af tryghed i relation til trafik)
 •     Beskyttelse mod kriminalitet og vold (oplevelse af tryghed, fx god belysning)

KILDER:
 Gehl, Gemzøe, Kirknæs, Søndergaard, Det nye byliv, Arkitektens Forlag, 2006.